Slide3Slide 04slide2slide5slide5
Tin tức

Mr. Masakazu Aoki-Chủ tịch tập đoàn Hitachi công nghiệp sang thăm và làm việc với ETD

Mr. Masakazu Aoki-Chủ tịch tập đoàn Hitachi công nghiệp sang thăm và làm việc với ETD
Ngày 11 Tháng 2 Năm 2014 Chủ tịch tập đoàn Hitachi công nghiệp

Ngày 11 Tháng 2 Năm 2014 Chủ tịch tập đoàn Hitachi công nghiệp Mr. Masakazu Aoki cùng đoàn tùy tùng sang thăm, làm việc và mở tiệc chiêu đãi ETD và các Master Dearler Hitachi tại Việt Nam.

Thống kê truy cập
^
0972583042
0902578688